Darmowa pomoc prawna adwokata

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości od początku roku 2016 ma zacząć działać system darmowej pomocy prawnej na terenie całej Polski. Mają także odbywać się szkolenia, wykłady w ramach nieodpłatnej edukacji prawnej.

Kto będzie mógł korzystać z darmowej pomocy prawnej adwokata?

  • młodzież do 26 roku życia
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • kombatanci
  • weterani
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej projekt będzie finansowany z budżetu państwa.

Powstanie 1524 punktów świadczenia darmowej pomocy prawnej której będą udzielać adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, absolwenci wyższych studiów prawniczych (z co najmniej 3 letnim doświadczeniem).

Projekt zakłada udzielanie pomocy 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Link do ustawy:
Rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa

Zadania w ramach edukacji prawnej będą realizowane przez organizacje pożytku publicznego, uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych. Podmioty te będą wyłaniane w trybie otwartego konkursu ofert.