Model staranności profesjonalnego prawnika

Sąd Najwyższy  przedstawił model staranności profesjonalnego prawnika który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • dbałość o prowadzenie sprawy
  • korzystanie z dopuszczalnych prawem środków w celu korzystnego rozstrzygnięcia sprawy mocodawcy
  • znajomość prawa i aktualnej jego wykładni
  • podejmowanie czynności procesowych o charakterze ostrożnościowym, uwzględniających rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie
  • informowanie mocodawcy o podejmowanych czynnościach i skutkach prawnych