Prawnik, adwokat czy radca prawny?

Prawnik, adwokat czy radca prawny?

 

Prawnik

jest to bardzo ogólne pojęcie dotyczące osoby zajmującej się prawem wykonującej zawód zaufania publicznego. Prawnicy przynależą do samorządu zawodowego (z wyjątkiem sędziego i wholesale nfl jerseys prokuratora).

Do cheap jerseys zawodów prawniczych możemy zaliczyć:

 • prokurator (poza systemem związkowym)
 • sędzia (poza systemem związkowym)
 • adwokat
 • radca prawny
 • notariusz
 • komornik
 • asystent sędziego
 • kurator sądowy
 • doradca podatkowy
 • doradca prawny
 • zarządca nieruchomości
 • syndyk
 • mediator
 • rzecznik patentowy
 • rzeczoznawca majątkowy

Adwokat

jest często nazywany mecenasem i zwykle reprezentuje stronę przed sądem w sprawach o różnym charakterze np. w sprawach karnych, prawa handlowego, prawa rodzinnego. Świadczyć może także pomoc For prawną, może sporządzać opinie prawne oraz opracowywać akty prawne. Adwokaci kończą wyższe studia prawnicze a następnie odbywają aplikację adwokacką i zdają egzamin fourth adwokacki. Adwokat nie jest podmiotem podporządkowanym swoim przełożonym.

Radca prawny

Główną różnicą między radcą England prawnym a adwokatem jest jego możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (zakres prawa pracy dotyczącej więzi prawnej między pracownikiem i wholesale jerseys pracodawcą) – adwokat tego world! nie może.